Ekspertise på maritime tjenester

jobbing på vannet

Ekspertise på maritime tjenester

Valen Marina har utviklet seg til å bli en pålitelig aktør innenfor flere viktige områder, og de har oppnådd betydelig kompetanse og erfaring gjennom årene. Med en dedikert stab og støtten fra Vestlandsentreprenøren-konsernet har Valen Marina blitt en pålitelig leverandør av en rekke maritime tjenester.

Tjenester:

Rov & dykking: Valen Marina har ekspertise innen ROV (fjernstyrt undervannsoperatør) og dykkingstjenester. De er i stand til å utføre bunnkartlegging, inspeksjon av not, fortøyning og skrog, samt søk og redning. Deres video- og bildedokumentasjon gir verdifull innsikt, og de utfører også sveising og skjærebrenning under vann med høy presisjon. I nødsituasjoner er de eksperter på båtberging og fjerning av tau som kan ha satt seg fast i propeller. Mudringstjenester opprettholder vanndybde, og de er også dyktige i forskalingstjenester for bygging og vedlikehold av undervannsstrukturer.

VA (Vann- og avløpstjenester): Valen Marina legger, reparerer og vedlikeholder vann- og avløpsledninger under vann, inkludert inspeksjon av kummer og inntakspunkter. De sørger for vedlikehold og reparasjon av VA-infrastruktur og installerer og vedlikeholder sjøledninger. Rens av rør og undervannssveising er også en del av deres kompetanse.

Havbruk: For havbruksnæringen utfører Valen Marina blant annet notinspeksjoner med ROV og dykking, inspiserer rammer, tar seg av fortøyning og generasjonskontroll. De tilbyr også tjenester som boring av nye fortøyningsbolter, resertifisering av eksisterende bunnfester, og arbeider med nye og eksisterende anlegg. Med døgnberedskap innen ROV og dykking er de klare til å håndtere nødsituasjoner.

Anlegg: Valen Marina har ekspertise innen bygging og vedlikehold av kaier, inkludert bistand med søknader, nybygg, sprengning, graving, damanlegg og vedlikehold.

Skip og rigg: De er sertifisert for DNV-inspeksjoner og tilbyr tjenester som rengjøring av skrog og sjøkister, propellpolering, måling av akselavstand, bistand ved pugging av skroggjennomføringer, anodebytte, bytte av bunninstrumenter og tykkelsesmåling på skrog. Trusterbytte er også en del av deres kompetanse.

Marina og forankring: Valen Marina gir omfattende tjenester innen marina og forankring, inkludert søknadsprosesser, etablering, inspeksjon og vedlikehold av disse viktige maritime installasjonene.

811 605 Valen Marina
Siste nyheter
Personvern innstillinger

Når du besøker nettstedet vårt, kan det lagre informasjon gjennom nettleseren din fra bestemte tjenester, vanligvis i form av informasjonskapsler. Her kan du endre dine personvernpreferanser. Det er verdt å merke seg at blokkering av noen typer informasjonskapsler kan påvirke opplevelsen din på nettstedet vårt og tjenestene vi tilbyr.

Les mer

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler, hovedsakelig fra tredjeparts tjenester. Definer dine personvernpreferanser og / eller godta vår bruk av informasjonskapsler.