Åpenhetsloven

Introduksjon og bakgrunn

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder for egen virksomhet, leverandører og verdikjeden til leverandørene.

Den skal bidra til at vi som bedrift reduserer risikoen for at virksomheter forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter. Den bidrar også til at vi må gjør vårt for å sikre anstendige arbeidsforhold i våre egne selskapet og hos vare leverandører.

Utføre aktsomhetsvurderinger

i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Redegjøre for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger

Knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Svare på informasjonsforespørsler fra allmennheten

i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Aksomhetsvurdering

Valen Marina er et selskap som er organisert under Tertnes Holding og Vestlandsentreprenøren AS. Valen Marina sin aktsomhetsvurdering er forankret i Tertnes Holding sin redegjørelse. Dette gjelder også selskapets etiske retningslinjer. Miljø og antikorrupsjon er også en del av var aktsomhetsvurdering.

Tilføyende redegjørelse for Valen Marina

For perioden 01.07.2022 – 31.12.2022.

Valen Marina hadde 25 ansatte pr 31.12.2022.
Selskapet leverer tjenester fra egne virksomheter.
Grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold de ansatte arbeider under er i selskapet definert som anstendige.

I forbindelse med valg av produkter og innkjøp av tjenester fra andre Ieverandører, har Valen Marina stort fokus på at også disse skal ivareta krav i Åpenhetsloven.
Det gjøres ved at vi foretar leverandørevaluering i forkant av at vi inngår samarbeid eller avtaler.
Dette innebæerer at vi kan innhente nødvendig dokumentasjon og erklæringer og eventuelt foreta bedriftsbesøk hos leverandøren.

Alle vare leverandører legges inn i et leverandørskjema, hvor forskjellige «parameter» evalueres og legges inn.
I gjeldende periode har vi hatt størst fokus på 5 nevnte leverandører. Her refereres det til internt skjema.

Leverandør som yter tjenester til service og reparasjon av varekjøretøy og marinefartøy.
Leverandør som leverer dykketjenester.
Leverandør av havbruk utstyr.

Send oss en uforpliktende forespørsel

Obligatoriske felter er markert med *

Kontaktskjema - Generelt
Personvern innstillinger

Når du besøker nettstedet vårt, kan det lagre informasjon gjennom nettleseren din fra bestemte tjenester, vanligvis i form av informasjonskapsler. Her kan du endre dine personvernpreferanser. Det er verdt å merke seg at blokkering av noen typer informasjonskapsler kan påvirke opplevelsen din på nettstedet vårt og tjenestene vi tilbyr.

Les mer

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler, hovedsakelig fra tredjeparts tjenester. Definer dine personvernpreferanser og / eller godta vår bruk av informasjonskapsler.