MArina / Forankring

Valen Marina har to fartøy som primært brukes til forankringsarbeid. Valen Marina prosjekterer og forankrer alle typer flytebrygger og marinaanlegg og kan tilby totalentreprise på komplette marinaanlegg. Valen Marina er forhandlere av Etnebrygga betongbrygger og JAMAX stålbrygger og utriggermateriell.

- MAX: Katamaran på 7,5x15 meter og er bygget i aluminium. Båten ble levert ny i 2014.
- ELIAS. Stålbåt på 5,5 x 12 meter.

Les mer om våre båter her.

Betonganker:
Benyttes i hovedsak på sand- og evjebunn. Vekt fra 1.000- 3.000.kg

Fjellbolter:
Benyttes på fjellbunn og evt. store steinblokker. Sertifiserte 25.T - 80.T bolter.

Sandanker/ Ploganker:
Benyttes på sandbunn der det er krav til høy holdekraft, eks. 50 tonn.

Påleføring:
Benyttes der bryggene skal ligge langs kaifront. Forankres til bunn og til land.

Stag:
Forankres til land og til brygge.

Landfester:
Hovedsakelig fjellbolter med kjetting og strekkavlastere mot brygge.

Kjetting:
Fra 16.mm til 76.mm kjetting benyttes.

Sjakler:
Fra 4,75T til 90Tsertifiserte.

Tauverk:
Fra 22.mm til 46.mm Danline.

Demperlodd:
Fra 30 - 250.kg

Designed by HORN Digital Media